Smračivati ili smraćivati?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: smraćivati ili smračivati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači postati mračno. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati smračivati, smračujem, smračuješ…

LEAVE A COMMENT