Spriječenost ili sprijećenost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: spriječenost ili sprijećenost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava nemogućnost obavljanja nečega. Naglašena je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati spriječenost, spriječenosti, spriječenošću…

LEAVE A COMMENT