Kako se piše pravilno na hrvatski?

Nemogućnost ili nemogučnost?

Kako je pravilno pisati: nemogućnost ili nemogučnost?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava ograničeno stanje. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati nemogućnost, nemogućnosti, nemogućnošću…

Primjeri:

  • Zbog naše nemogućnosti da platimo sve troškove oduzeli su nam imovinu.
  • Bili smo u nemogućnosti doći na vaše vjenčanje, ali nadam se da se uskoro vidimo.
  • Nemogućnost postizanja uspjeha tjerala je mlade na iseljavanje iz ove lijepe zemlje.
  • Nemogućnost ispunjenja u braku tjerala ju je na konstantno razmišljanje o razvodu.
  • Zbog nemogućnosti korištenja mobitela djeca su bila izrazito nezadovoljna.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica ženskog roda nemogućnost, nemogućnosti, nemogućnošću. Pridjev i prilog također se pišu nemoguće, nemoguć, nemoguća, nemogućim, nemogućih… S ć piše se i imenica mogućnost, pridjev i prilog moguće, moguć, moguća…