Sročiti ili sroćiti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: sročiti ili sroćiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači sastaviti nešto, spjevati. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom te dolazi od imenice srok. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati sročiti, sročim, sročiš, sroči…

OSTAVITE KOMENTAR