Sručiti ili srućiti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: sručiti ili srućiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači naglo izliti, nahrupiti. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati sručiti, sručim, sručiš, sruči, sručimo, sručite…

OSTAVITE KOMENTAR