Sumnjičiti ili sumnjićiti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: sumnjičiti ili sumnjićiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači pomišljati na nekoga kao krivca. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati sumnjičiti, sumnjičim, sumnjičiš, sumnjiči…

LEAVE A COMMENT