Super-arbitraža, super arbitraža ili superarbitraža?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: superarbitraža, super arbitraža ili super-arbitraža? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Super jest latinski prefiks u značenju nad ili iznad. Pravilno se piše sastavljeno s imenicom ili pridjevom uz koji dolazi. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati superarbitraža, superarbitraži, superarbitražom…

OSTAVITE KOMENTAR