Superrevidirati, super-revidirati ili super revidirati?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: super revidirati, superrevidirati ili super-revidirati? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Super jest latinski prefiks u značenju nad ili iznad. Pravilno se piše sastavljeno s imenicom ili pridjevom uz koji dolazi. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati superrevidirati, superrevidiram, superrevidiraš, superrevidira…

OSTAVITE KOMENTAR