Superrevizija, super-revizija ili super revizija?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: super revizija, super-revizija ili superrevizija? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Super jest latinski prefiks u značenju nad ili iznad. Pravilno se piše sastavljeno s imenicom ili pridjevom uz koji dolazi. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati superrevizija, superrevizije, superreviziji. Također je pravilno superrevizor, superrevizora, superrevizoru…

OSTAVITE KOMENTAR