Supervodljivost, super vodljivost ili super-vodljivost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: super vodljivost, super-vodljivost ili supervodljivost? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Super jest latinski prefiks u značenju nad ili iznad. Pravilno se piše sastavljeno s imenicom ili pridjevom uz koji dolazi. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati supervodljivost, supervodljivosti, supervodljivi…

OSTAVITE KOMENTAR