Kako se piše pravilno na hrvatski?

Svagdašnji ili svakdašnji?

Kako je pravilno pisati: svagdašnji ili svakdašnji, svakdanji ili svagdanji?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim ili bezvučnim) parnjakom.

Postoje i slučajevi koji su iznimke u kojima se ne provodi jednačenje suglasnika po zvučnosti, primjerice u nekim stranim riječima (Habsburgovci) i dr.

Ovaj pridjev dolazi od riječi sav ili svaki te imenice dan. Označava običan dan u godini, koji nije neki poseban dan. Pridjev je pravilno pisati: svagdašnji, svagdašnja, svagdašnje, svagdašnjim, svagdašnjih, svagdašnjeg… Stoga ispravno je u molitvi: kruh naš svagdašnji.

Primjeri:

  • Svagdašnji kruh neki od nas ne mogu priuštiti.
  • Što misliš što znači u molitvi kruh naš svagdašnji?
  • Dani svagdašnji, kad se ništa posebno ne događa, za mene su bili posebni.
  • U svagdašnjim aktivnostima poput čitanja novina i ispijanja kave pronalazio je veliku radost.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše pridjev svagdašnji, svagdašnja, svagdašnje, svagdašnjih… Odnosno, u tvorbi pridjeva provodi se glasovna promjena jednačenje suglasnika po zvučnosti gdje bezvučni suglasnik k prelazi u zvučni suglasnik g. Češća je uporaba pridjeva svakidašnji.