Svemoguć ili svemoguč?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: svemoguć ili svemoguč? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava onaj koji može sve, najčešće u kontekstu Boga. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati svemoguć, svemoguća, svemogući, svemoguće…

OSTAVITE KOMENTAR