Tjesnoća ili tijesnoća?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: tjesnoća ili tijesnoća? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava nešto što je tijesno, skučeno. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tjesnoća, tjesnoće, tjesnoći, tjesnoćom…

OSTAVITE KOMENTAR