Trodjelan ili trodijelan?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: trodjelan ili trodijelan? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se sastoji od tri dijela. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati trodijelan, trodijelnog, trodijelnom, trodijelne…

OSTAVITE KOMENTAR