Tromjesečje ili tromijesečje?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: tromjesečje ili tromijesečje? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava razdoblje od tri mjeseca. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tromjesečje, tromjesečja, tromjesečju, tromjesečjem…

OSTAVITE KOMENTAR