Tromjesećje ili tromjesečje?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: tromjesećje ili tromjesečje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava razdoblje od tri mjeseca. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tromjesečje, tromjesečja, tromjesečju, tromjesečjem…

OSTAVITE KOMENTAR