Kako se piše pravilno na hrvatski?

Tvornički ili tvornićki?

Kako je pravilno pisati: tvornićki ili tvornički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji se odnose na tvornicu. Naglašeni su dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tvornički, tvorničkog, tvorničkom…