Ucijenjen ili ucjenjen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ucijenjen ili ucjenjen? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola ucijeniti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ucijenjen, ucijenjena, ucijenjeni…

OSTAVITE KOMENTAR