Uhičen ili uhićen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: uhičen ili uhićen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji označava stanje onoga koji je lišen slobode. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uhićen, uhićena, uhićene…

OSTAVITE KOMENTAR