Uključivost ili ukljućivost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: uključivost ili ukljućivost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava svojstvo onoga što je uključivo. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uključivost, uključivosti, uključivošću…

OSTAVITE KOMENTAR