Ukočiti ili ukoćiti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ukočiti ili ukoćiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu kojim se označava stanje nečega što se ne može kretati. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ukočiti, ukočim, ukočiš, ukoči…

LEAVE A COMMENT