Ukorijenjen ili ukorjenjen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ukorijenjen ili ukorjenjen? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola ukorijeniti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ukorijenjen, ukorijenjena, ukorijenjeni…

OSTAVITE KOMENTAR