Ukroćen ili ukročen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ukroćen ili ukročen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola ukrotiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ukroćen, ukroćena, ukroćeni, ukroćene…

OSTAVITE KOMENTAR