Ukručen ili ukrućen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ukručen ili ukrućen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola ukrutiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ukrućen, ukrućena, ukrućeni, ukrućene…

LEAVE A COMMENT