Ulijegati ili uljegati?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ulijegati ili uljegati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači padati ispod neke razine, udubljivati se. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ulijegati, uliježem, uliježeš, uliježe…

OSTAVITE KOMENTAR