Ultraljubičast ili ultraljubićast?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ultraljubičast ili ultraljubićast? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji je naglašen kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ultraljubičast, ultraljubičasta, ultraljubičaste…

LEAVE A COMMENT