Unesrećen ili unesrečen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: unesrećen ili unesrečen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola unesrećiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati unesrećen, unesrećena, unesrećeni…

LEAVE A COMMENT