Unovačen ili unovaćen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: unovačen ili unovaćen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola unovačiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati unovačen, unovačena, unovačeni…

OSTAVITE KOMENTAR