Unovčen ili unovćen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: unovčen ili unovćen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji znači zamijeniti nešto za novac, zaraditi novac. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati unovčen, unovčena, unovčeni…

OSTAVITE KOMENTAR