Uobičajiti ili uobićajiti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: uobićajiti ili uobičajiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji znači postati običaj. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uobičajiti, uobičajim, uobičajiš…

LEAVE A COMMENT