Uočljivost ili uoćljivost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: uočljivost ili uoćljivost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava svojstvo nečega što je uočljivo. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uočljivost, uočljivosti, uočljivošću…

OSTAVITE KOMENTAR