Uopćenost ili uopčenost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: uopčenost ili uopćenost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava svojstvo nečega što je uopćeno. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uopćenost, uopćenosti, uopćenošću…

LEAVE A COMMENT