Uopčiti ili uopćiti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: uopčiti ili uopćiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači nešto učiniti općim. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uopćiti, uopćim, uopćiš, uopći…

OSTAVITE KOMENTAR