Uručiti ili urućiti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: uručiti ili urućiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači dati ili predati nešto. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom te se tvori od prefiksa u- i imenice ruka. Pravilno je pisati uručiti, uručim, uručiš, uručimo…

LEAVE A COMMENT