Uskraćivati ili uskračivati?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: uskraćivati ili uskračivati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači ne dati nekome nešto. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uskraćivati, uskraćujem, uskraćuješ…

OSTAVITE KOMENTAR