Usmjeravati ili usmijeravati?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: usmjeravati ili usmijeravati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači uputiti nešto u određenom smjeru. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati usmjeravati, usmjeravam, usmjeravaš…

LEAVE A COMMENT