Ustrijeljen ili ustrjeljen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ustrijeljen ili ustrjeljen? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola ustrijeliti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ustrijeljen, ustrijeljena, ustrijeljeni…

OSTAVITE KOMENTAR