Utijelovljenje ili utjelovljenje?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: utijelovljenje ili utjelovljenje? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava stanje onoga što je utjelovljeno. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati utjelovljenje, utjelovljenja, utjelovljenju…

OSTAVITE KOMENTAR