Uveličavajući ili uvelićavajući?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: uvelićavajući ili uveličavajući? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se uveličava. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uveličavajući, uveličavajućeg, uveličavajućem…

LEAVE A COMMENT