Uvijeravati ili uvjeravati?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: uvijeravati ili uvjeravati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači nešto izjavljivati sa sigurnošću. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uvjeravati, uvjeravam, uvjeravaš…

OSTAVITE KOMENTAR