Uvjetan ili uvijetan?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: uvjetan ili uvijetan? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je pod uvjetom. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uvjetan, uvjetna, uvjetne, uvjetni…

OSTAVITE KOMENTAR