Uvriježiti ili uvrježiti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: uvriježiti ili uvrježiti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ glagolu koji znači raširiti se i učvrstiti. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uvriježiti, uvriježim, uvriježiš, uvriježi…

OSTAVITE KOMENTAR