Kako se piše pravilno na hrvatski?

Uzkipjeti ili uskipjeti?

Kako je pravilno pisati: uzkipjeti ili uskipjeti? Ovaj glagol dolazi u tvorbi od prijedloga uz i glagola kipjeti. Kad se zvučni glas z nađe ispred bezvučnog glasa k, prelazi u svoj bezvučni parnjak s. Glagol je pravilno pisati uskipjeti, uskipim, uskipjet ću, uskipjeh, uskipio sam, uskipjevši…