Kako se piše pravilno na hrvatski?

Ću ili ču?

Kako je pravilno pisati: ću ili ču?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Oblici ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će nenaglašeni su oblici prezenta glagola htjeti (hoću, hoćeš, hoće, hoćemo, hoćete, hoće). Jedino je pravilno pisati: ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će, i u svim glagolskim oblicima koje tvori: radit ću, pisat ću, reći ću. Dakle konačni odgovor jest taj da je pravilno pisati: ću.

Primjeri:

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše nenaglašeni prezent glagola htjeti u prvom licu – ću.