Kako se piše pravilno na hrvatski?

Video format, video-format ili videoformat?

Kako je pravilno pisati: video format, videoformat ili video-format? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, radi se o prefiksoidu video koji se uvijek piše sastavljeno, odnosno spojeno. Pravilno se piše videoformat, videoformata, videoformatu…