Kako se piše pravilno na hrvatski?

Video kamera, videokamera ili video-kamera?

Kako je pravilno pisati: video kamera, videokamera ili video-kamera? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, radi se o prefiksoidu video koji se uvijek piše sastavljeno, odnosno spojeno. Pravilno se piše: videokamera, videokamere, videokamerom, videokamerama…