Kako se piše pravilno na hrvatski?

Videokonferencija, video konferencija ili video-konferencija?

Kako je pravilno pisati: videokonferencija, video konferencija ili video-konferencija?

Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge strane, kod nekih riječi pravilno je sastavljeno pisanje, ali ih govornici pišu rastavljeno odnosno odvojeno. Najčešći je uzrok tome što su riječi često sastavljene od više sastavnica, pa se govornicima vjerojatno čini pravilno pisati ih odvojeno.

Kod glagola se najčešće griješi u pisanju niječnice ne sastavljeno s glagolom koji slijedi. Pravilno je pisati ne radim, ne trči, ne pleše, ne odlazi, ne volimo, ne žele, ne rade, ne pjevam i tako dalje. Međutim, kad je riječ o imenicama s niječnicom ne, pravilno ih je pisati sastavljeno: nerad, nemoć, nebriga, nekultura i dr.

Dakle, ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, radi se o prefiksoidu video koji se uvijek piše sastavljeno, odnosno spojeno. Pravilno se piše: videokonferencija, videokonferencije, videokonferencijom, videokonferencijama…

Primjeri:

  • Vlada je predstavila nove ideje na videokonferenciji u ponedjeljak.
  • Videokonferencija se održala, unatoč nekim prijetnjama vezanima za sigurnost.
  • Na videokonferenciji bilo je više od pedeset novinara.
  • Imaš li ti išta s ometanjem videokonferencije prošlog tjedna?
  • Ovo je bila vrlo zanimljiva i poučna videokonferencija.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše sastavljeno odnosno skupa složenica videokonferencija, videokonferencije, videokonferenciji… Pravilno se pišu i druge složenice s video- poput videoteka, videoigrica, videovrpca, videorekorder, videozapis i druge.