Kako se piše pravilno na hrvatski?

Videoprijenos, video-prijenos ili video prijenos?

Kako je pravilno pisati: video prijenos, video-prijenos ili videoprijenos? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, radi se o prefiksoidu video koji se uvijek piše sastavljeno, odnosno spojeno. Pravilno se piše: videoprijenos, videoprijenosa, videoprijenosu, videoprijenosi…