Kako se piše pravilno na hrvatski?

Videosnimci ili videosnimki?

Kako je pravilno pisati: videosnimki ili videosnimci? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija kod dativa i lokativa imenice videosnimka. Pravilno je da se sibilarizacija provodi i točan oblik glasi: videosnimci. Primjer pravilne uporabe jest: Razgovarali su o posljednjoj videosnimci.