Kako se piše pravilno na hrvatski?

Videoteka, video teka ili video-teka?

Kako je pravilno pisati: video teka, video-teka ili videoteka? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, radi se o prefiksoidu video koji se uvijek piše sastavljeno, odnosno spojeno. Stoga je pravilno pisati: videoteka, videoteci, videoteke, videotekama…